قالب وردپرس

تاریخچه شرکت

شرکت فن کاوان آرال یک گروه متشکل از فارغ التحصیان دانشگاه علم و صنعت ایران و صنعتگران مجرب می باشد که فعالیت خود را از سال 1390در مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت آغاز کرده است. این شرکت با اتکا به علم و تجربه ایی که سا لها در دانشگاه و صنعت داشته است با هدف برطرف کردن نیازهای جامعه علمی و صنعتی از واردات محصولات خارجی و همچنین ساخت و تولید محصولات نو در حوزههای صنایع ریلی- پیشرفته پا به عرصه گذاشت و تا به امروز به حول و قوه الهی و همت گروه، پروژ ه های مختلفی را به انجام رسانده است.